De infinitief (onbepaalde wijs)
 
[ 2·3·2·2 ]
 
De infinitief is de vorm waar we voor de vervoeging van uit kunnen gaan. In woordenboeken en dergelijke worden werkwoorden als lemma in infinitiefvorm opgegeven.
     De infinitief eindigt (met uitzondering van de werkwoorden gaan, slaan, staan, zien, doen en zijn ) op -en, in de standaardtaal normaal uitgesproken als een sjwa, behalve voor een vocaal, waar de n als overgangsklank vaak gehoord wordt. Afgezien hiervan is de uitspraak 'sjwa + n'ofwel als een geografisch bepaalde variant (die met name in het noordoostelijke deel van Nederland voorkomt) ofwel als 'leesuitspraak' te beschouwen (bij het voorlezen van teksten wordt de n onder invloed van de spelling door velen uitgesproken).
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina