Vergeten
 
[ 2·3·2·8·iv·d·2 ]
 
Het werkwoord vergeten kan zowel met hebben als met zijn vervoegd worden. De voorkeur voor een van beide hulpwerkwoorden verschilt naargelang van de betekenis van vergeten.Hebben wordt vooral gebruikt als vergeten betekent 'er niet aan denken te...; verzuimen te...'. In toenemende mate wordt in deze betekenis echter ook zijn gebruikt, vooral in gesproken taal, maar dit gebruik is nog niet voor iedereen aanvaardbaar. Er hoeft evenwel geen bezwaar tegen gemaakt te worden. Voorbeelden zijn:

(58a) Ik heb/ben mijn paraplu vergeten.
(59a) Hij heeft/is weer eens vergeten zijn boterhammen in zijn tas te doen.

Door het gebruik van hebben komt de nadruk te liggen op een min of meer actieve betrokkenheid van het onderwerp bij de genoemde werking. Vervoeging met hebben wordt bevorderd door het voorkomen van de bijwoordelijke bepaling (nog) nooit en/of als vergeten zelf groepsvormend gebruikt is . Vergelijk respectievelijk met (58a) en (59a):

(58b) Ik heb nog nooit mijn paraplu in de tram vergeten. (= 'verzuimd mee te nemen')
(59b) Hij heeft weer eens zijn boterhammen in zijn tas vergeten te doen.

Zijn is het normale hulpwerkwoord als vergeten betekent 'uit het geheugen kwijtraken':

(60) Hij is de naam van die beroemde taalkundige vergeten.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina