De keuze tussen hebben en zijn bij de vorming van de voltooide werkwoordstijden
 
[ 2·3·2·8·iv ]
 
Het gebruik van zijn: algemene regels
Het gebruik van hebben: algemene regels
Categorieën werkwoorden waarbij zowel hebben als zijn mogelijk is
Het gebruik van hebben en zijn bij enkele afzonderlijke werkwoorden
Het gebruik van hebben en zijn bij groepen van werkwoorden

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina