Inleiding
 
[ 2·3·5·1 ]
 
In de lijsten zijn van de onregelmatige werkwoorden-a de zogenaamde 'hoofdtijden' vermeld; dit zijn:

·   de infinitief;

·   de enkelvoudsvorm van het imperfectum;

·   het voltooid deelwoord.

     Van deze hoofdtijden kunnen met behulp van de algemene regels alle werkwoordsvormen worden afgeleid.
     De onregelmatige werkwoorden-a kunnen verdeeld worden in:

·   half onregelmatige (waar het imperfectum op -te of -de dan wel het voltooid deelwoord op -d of -t uitgaat) en

·   geheel onregelmatige (waar dat niet het geval is).

     In de lijsten (of in de noten) zijn samenstellingen en afleidingen in het algemeen alleen opgenomen als hun vervoeging afwijkt van die van het grondwoord. Verder zijn alleen grondwoorden vermeld; soms is hier echter om praktische redenen van afgeweken (zo bijv. verbannen naast het minder gebruikelijke grondwoord bannen).
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina