Voltooid deelwoord op -en, met klinkerverandering
 
[ 2·3·5·2·2 ]
 

erven erfde geërfd
* georven
wreken wreekte gewroken
zieden ziedde gezoden


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina