Imperfectum onregelmatig, met klinkerverandering
 
[ 2·3·5·2·3 ]
 

jagen * joeg gejaagd
klagen klaagde geklaagd
* kloeg
vragen vroeg gevraagd
waaien waaide gewaaid
woei


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina