Imperfectum onregelmatig, met klinker- en medeklinkerverandering
 
[ 2·3·5·2·4 ]
 

zeggen * zei gezegd
* zegde


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina