Half onregelmatige werkwoorden
 
[ 2·3·5·2 ]
 
Voltooid deelwoord op -en, zonder klinkerverandering
Voltooid deelwoord op -en, met klinkerverandering
Imperfectum onregelmatig, met klinkerverandering
Imperfectum onregelmatig, met klinker- en medeklinkerverandering

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina