Kunnen
 
[ 2·3·6·2 ]
 

infinitief
kunnen
indicatief presens
enkelvoud 1 ik kan meervoud 1 we kunnen
2 je kunt 2 jullie kunnen
* jullie kunt
kun je
* je kan
2 u kunt 2 u kunt
* u kan * u kan
2 ge kunt 2 ge kunt
3 hij kan 3 ze kunnen
indicatief imperfectum
enkelvoud 1 ik kon meervoud 1 we konden
2 je kon 2 jullie konden
2 u kon 2 u kon
2 ge kondt 2 ge kondt
3 hij kon 3 ze konden
tegenwoordig deelwoord
kunnend(e)
voltooid deelwoord
gekund

Opmerking


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina