De functies van de werkwoordstijden: algemeen
 
[ 2·4·8·2 ]
 
Temporele functies
Aspectuele functies
Modale functies

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina