Functies van het presens (o.t.t.)
 
[ 2·4·8·3 ]
 
Werking, referentiepunt en spreekmoment vallen (geheel of gedeeltelijk) samen
Werking en referentiepunt liggen vóór het spreekmoment
De werking ligt na referentiepunt en spreekmoment
Opmerking


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina