Functies van het perfectum (v.t.t.)
 
[ 2·4·8·4 ]
 
Inleiding
De werking ligt vóór referentiepunt en spreekmoment
Werking, referentiepunt en spreekmoment vallen (gedeeltelijk) samen
Opmerking


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina