Functies van het futurum exactum (v.t.t.t.)
 
[ 2·4·8·6 ]
 
Zoals in aangegeven is, kan de relatie tussen de betrokken grootheden bij het futurum exactum als volgt voorgesteld worden:
     ... s...w - r
     Voorbeelden zijn:

(1a) Op 29 januari 2008 zal het ruimteschip de dampkring van de planeet bereikt hebben.
(2a) Morgen om deze tijd zal de executie al voltrokken zijn.

Het gaat hier om belangrijke gebeurtenissen, waarvan men met enige nadruk wil aangeven dat ze in de toekomst voltooid zullen zijn. Toch zou in (1a) en (2a) ook heel goed het perfectum gebruikt kunnen worden, net zoals ter uitdrukking van het futurum dikwijls het presens gebruikt wordt:

(1b) Op 29 januari 2008 heeft het ruimteschip de dampkring van de planeet bereikt.
(2b) Morgen om deze tijd is de executie al voltrokken.

Het gebruik van het perfectum in deze functie is heel gewoon in zinnen die worden ingeleid met de voegwoorden tot(dat) of voor(dat). Voorbeelden:

(3a) Wacht even met het maken van die foto totdat ik mijn koffie heb opgedronken.
(4) Je gaat niet weg voor je je excuses hebt aangeboden.

Dat de toekomstige werking als voltooid wordt voorgesteld, blijkt duidelijk als we (3a) vergelijken met (3b), waarin geen perfectum maar een presensvorm wordt gebruikt:

(3b) Wacht even met het maken van die foto totdat ik mijn koffie opdrink.

In (3a) moet het koffiedrinken voltooid zijn als de foto gemaakt wordt (bijv. omdat de spreker niet koffiedrinkend gefotografeerd wil worden), in (3b) moet de foto juist gelijktijdig met het koffiedrinken worden gemaakt (bijv. omdat de spreker gefotografeerd wil worden met een kopje koffie in zijn hand).
     Het futurum exactum is een werkwoordstijd die in gesproken taal weinig gebruikt wordt. Zo is (3c) heel ongewoon te noemen:

(3c) Wacht even met het maken van die foto totdat ik mijn koffie zal hebben opgedronken.   <<twijfelachtig>>


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina