Primair modale functies
 
[ 2·4·8·7·ii ]
 
Een belangrijke functie van het imperfectum is de modale gebruikswijze, die in voor een deel in vergelijking met dezelfde gebruikswijze van het plusquamperfectum besproken wordt.
     In modale functie worden het imperfectum en/of het plusquamperfectum gebruikt om een niet-werkelijkheid (voorbeeld (1)) of om een voorzichtige omschrijving (voorbeeld (2)) te geven:

(1) Als ik geld had, ging ik op reis.
(2) Ik wou graag dat je met me meeging.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina