Functies van het imperfectum (o.v.t.)
 
[ 2·4·8·7 ]
 
Temporele functies
Primair modale functies
Opmerking


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina