Primair modale functies
 
[ 2·4·8·8·ii ]
 
Ook het plusquamperfectum kan, net als het imperfectum (zie ) een modale functie vervullen en gebruikt worden om niet-werkelijkheid aan te geven (voorbeeld (1): het plusquamperfectum drukt hierbij uit dat de niet-gerealiseerde werking vóór het spreekmoment ligt) of om een voorzichtige omschrijving te geven (voorbeeld (2) en (3)). Voorbeelden:

(1) Als ik in mijn jeugd geld gehad had, had ik veel meer gereisd.
(2) Ik had graag een handje snijbonen gehad.
(3) Wat had u gehad willen hebben?

Voor een uitvoerige behandeling van de verschillende modale gebruiksmogelijkheden van het plusquamperfectum zie men .
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina