Functies van het futurum praeteriti (o.v.t.t.)
 
[ 2·4·8·9 ]
 
Primair modale functies
Uitdrukking van de indirecte rede

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina