De werkwoordstijden van de indicatief (aantonende wijs)
 
[ 2·4·8 ]
 
Inleiding
De functies van de werkwoordstijden: algemeen
Functies van het presens (o.t.t.)
Functies van het perfectum (v.t.t.)
Functies van het futurum (o.t.t.t.)
Functies van het futurum exactum (v.t.t.t.)
Functies van het imperfectum (o.v.t.)
Functies van het plusquamperfectum (v.v.t.)
Functies van het futurum praeteriti (o.v.t.t.)
Functies van het futurum exactum praeteriti (v.v.t.t.)
Het gebruik van de werkwoordstijden in indirecte en semi-directe rede

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina