Bijzondere gevallen
 
[ 3·5·4·4 ]
 
1 In een beperkt aantal gevallen is de meervoudsvorming onregelmatig. De voornaamste zijn:

·   uitgang -en met -i- als overgangsklank:

koe - koeien; vlo (waarnaast in informele taal : vlooi) - vlooien·   uitgang -nen (naast andere mogelijkheden):

leerrede - leerredenen/leerredes; lende - lendenen/lenden·   uitgang -iën met accentwisseling (naast -en zonder accentwisseling):

kléinood - kléinoden/kleinódiën; síeraad - síeraden/sierádiën

De vormen kleinódiën en sierádiën zijn archaïsch .

·   uitgang -en (eventueel met verkorting):

epos - epen/epossen; génius - géniën 
2 Bij een aantal abstracta wordt in plaats van het regelmatige meervoud (soms daarnaast) het meervoud van een synoniem gebruikt. Voorbeelden zijn:

aanbod - aanbiedingen; beleg (van een stad) - belegeringen; dank - dankbetuigingen; doel - doeleinden of doelen; gedrag - gedragingen; genot - genietingen; lof - loftuitingen/lofbetuigingen; onderzoek - onderzoekingen/onderzoeken; raad - raadgevingen; rede - redevoeringen/redes

Opmerking


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina