Met betekenisverschil
 
[ 3·5·5·2 ]
 
Hieronder volgt een alfabetische lijst van de voornaamste gevallen waarin verschillende meervoudsvormen samenhangen met verschillende betekenissen. De vormverschillen betreffen niet alleen de uitgangen, maar ook de medeklinker- en klinkerveranderingen . Sommige substantieven komen ook in een ander verband aan de orde in andere subparagrafen. We vermelden hier:
     bal: ballen (rond voorwerp) - bals ('feest');
     been: beenderen/benen ('bot') - benen (andere betekenissen);
     blad: bladeren/bladen/blaren ('boomblad') - bladen (andere betekenissen; zo ook botanische termen als bloembladen, dekbladen);
     cent: centen ('munt') - centen/cents ('rekeneenheid');
     curator: curatoren (van universiteit) - curators (bij faillissement);
     harmonie: harmonieën/harmonies (muziekgezelschap) - harmonieën (andere betekenissen);
     hemel: hemelen ('uitspansel'; 'hiernamaals') - hemels (van bed of troon);
     kleed: kleden ('vloerkleed') - kleren/klederen formeel (archaïsch) ('kledingstuk');
     kolonie: koloniën/kolonies (volksplanting) - kolonies (andere betekenissen);
     kruis: kruisen/kruizen (figuur; deel van het lichaam; teken in de muziek) - kruisen (andere betekenissen);
     letter: letters ('teken voor klanken') - letteren ('letterkunde'; ook in Faculteit der Letteren, doctor in de letteren);
     maat: maats ('makker') - maten (andere betekenissen);
     middel: middels ('taille') - middelen (andere betekenissen);
     olie: olies ('olieaandeel') - oliën/olies (andere betekenissen);
     pad: padden (dier) - paden ('weg');
     patroon: patroons (persoonsnaam) - patronen (zaaknaam);
     Pers: Perzen (persoonsnaam) - pers: persen (zaaknaam);
     plan: plannen/plans ('schets'; 'tekening') - plannen (andere betekenissen);
     portier: portiers (persoonsnaam) - portieren (zaaknaam);
     rede: reden ('ankerplaats') - redes ('redevoering');
     reden: redenen ('beweeggrond') - redens ('verhouding');
     rif: reven ('strook zeil') - riffen ('klip');
     Schot: Schotten (persoonsnaam); schot: schotten ('schutting') - schoten (van een vuurwapen);
     spel: spellen ('partij'; zaaknaam) - spelen (andere betekenissen);
     strip: strips ('beeldverhaal') - strips/strippen (andere betekenissen; echter alleen maar: doordrukstrips (in een verpakking) tegenover strippen ('strookjes van een openbaar-vervoerkaart'));
     stuk: stuks ('exemplaar') - stukken (andere betekenissen);
     tafel: tafelen ('wetstafel') - tafels (andere betekenissen);
     test: testen (voorwerp) - tests ('proef');
     tip: tippen ('uiteinde') - tips (andere betekenissen);
     vader: vaders (familielid) - vaderen ('voorouder'; 'magistraat');
     vizier: viziers (persoonsnaam) - vizieren (zaaknaam);
     wapen: wapens/wapenen (strijdtuig) - wapens (andere betekenissen);
     water: waters of wateren (soort water of als algemene benaming voor rivieren, meren enz.) - wateren (gedeelte van een zee, bijv. territoriale/internationale wateren);
     wortel: wortels/wortelen (soort groente) - wortels (andere betekenissen).
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina