Met een bepaald lidwoord
 
[ 4·6·1·2·iii ]
 
Ook een bepaling met een bepaald lidwoord kan bij alle eigennamen voorkomen. Eigennamen die ook zonder bepaling met een lidwoord gecombineerd worden, behouden dat lidwoord. Voor de keuze tussen de en het bij de andere eigennamen geldt:

·   namen van mensen en dieren zijn de-woorden;

·   aardrijkskundige namen zijn het-woorden;

·   andere eigennamen zijn de-woorden, behalve als het samengestelde woorden betreft waarvan het laatste deel een het -woord is (bijv. de vroege Pasen tegenover het komende Nieuwjaar).
Voorbeelden:

(1) De in 1983 overleden Tennessee Williams was een bekend Amerikaans toneelschrijver.
(2) Na die operatie is onze hond nooit meer de oude Bello geworden.
(3) Het Brugge uit de middeleeuwen kun je nog overal herkennen.
(4) Van het overbevolkte Java zijn velen naar andere eilanden geëmigreerd.
(5) Dat was de laatste Kerstmis die we samen gevierd hebben.

Opmerking 1 Opmerking 2


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina