Het lidwoord (artikel)
 
[ 4 ]
 
Algemene inleiding
De lidwoorden van bepaaldheid en onbepaaldheid: gebruik in het algemeen
De lidwoorden van bepaaldheid: bijzondere gebruikswijzen
Het lidwoord van onbepaaldheid: bijzondere gebruikswijzen
Afwezigheid van een lidwoord: bijzondere gebruikswijzen
Gebruiksgevallen met en zonder lidwoord

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina