Gebruik van meervoudig haar, 'r/d'r
 
[ 5·2·5·2·4 ]
 
De voornaamwoorden die specifiek zijn voor het vrouwelijk meervoud, hebben zeer beperkte gebruiksmogelijkheden. De volle vorm haar komt alleen voor in enigszins archaïsche taal . Het meervoudige 'r/d'r wordt alleen in regionale taal (in delen van Nederland) aangetroffen. Voorbeelden:

(41) De dames vonden dat men haar ten onrechte gepasseerd had.   <formeel>
(42) Je zou je vriendinnetjes uitnodigen; heb je het 'r nou gevraagd?   <regionaal>


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina