Oude genitiefvormen
 
[ 5·2·8 ]
 
De vormen
Het gebruik

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina