Het persoonlijk voornaamwoord (pronomen personale)
 
[ 5ยท2 ]
 
Inleiding
Persoon en getal
De persoonlijke voornaamwoorden van de eerste persoon
De persoonlijke voornaamwoorden van de tweede persoon
De persoonlijke voornaamwoorden van de derde persoon
Onderwerps- en niet-onderwerpsvormen
Volle en gereduceerde vormen
Oude genitiefvormen
Persoonlijke voornaamwoorden met algemene referentie
Het niet-verwijzende het

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina