Vormovereenkomst
 
[ 5·5·4 ]
 
Afgezien van ons/onze bestaat er geen vormovereenkomst tussen het bezittelijk voornaamwoord en het substantief waarbij het determinator is. Het getal van de voornaamwoorden van de eerste en de tweede persoon wordt bepaald door het aantal personen waarnaar ze verwijzen. Vergelijk:

jouw schrift (= het schrift van de toegesprokene)
     jouw schriften (= de schriften van de toegesprokene)
     jullie schrift (= het schrift van de toegesprokenen)
     jullie schriften (= de schriften van de toegesprokenen)

Het getal van de bezittelijke voornaamwoorden van de derde persoon wordt bepaald door het getal van het antecedent. Bij een enkelvoudig antecedent worden zijn (z' n) of haar ('r/d'r) gebruikt; bij een meervoudig hun en 'r/d'r (ook wel haar). Zie verder .
     Als het antecedent een verzamelnaam is kan er ook buitentekstelijk worden verwezen naar de 'meervoudige' referent (dat wil zeggen de leden van de verzameling in kwestie: een bestuur, delegatie, bevolking, enz. bestaat uit meerdere personen), in plaats van binnentekstelijk naar het enkelvoudige antecedent (het substantief bestuur, delegatie, bevolking, enz.). In zin (1) hieronder is dat niet het geval, omdat daar 'het bestuur' als een eenheid wordt gevoeld, die een 'bestuursbesluit' neemt. In zinnen als (2) t/m (5) heeft hun echter duidelijk de voorkeur:

(1) Het bestuur heeft zijn besluit genomen.
(2) Het was niet zo leuk voor het bestuur, maar uw correspondent zat te ver weg om hun gezichten te zien.
(3) In Bonn is een delegatie van het Poolse parlement gearriveerd, voor besprekingen met hun Duitse collega' s.
(4) De bevolking kwam in opstand toen hun loon werd gehalveerd.
(5) Het prinselijk paar en hun kinderen brachten een bezoek aan de dierentuin.

Het genus van de bezittelijke voornaamwoorden van de derde persoon wordt in het algemeen bepaald door het genus van het antecedent. Als het antecedent een levend wezen aanduidt, kan of moet het genus van het bezittelijk voornaamwoord bepaald worden door het natuurlijk geslacht van de referent ).

(6) De boom heeft nu zijn laatste blad verloren.
(7) Het bestuur schrok van zijn eigen kordaatheid.
(8) Je kunt wel verwachten dat de regering haar/z' n doel hoe dan ook wil bereiken.
(9) Janus houdt van zijn dochter.
(10) Dat meisje speelt haast nooit met haar poppen.
(11) De burgemeester is bevallen van een tweeling. Haar toestand is uitstekend.

Zie voor meer bijzonderheden . Opmerking 1 Opmerking 2


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina