Het bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen)
 
[ 5·5 ]
 
Inleiding
De bezitsrelatie
Volle en gereduceerde vormen
Vormovereenkomst
De niet-zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden van de eerste persoon
De niet-zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden van de tweede persoon
De niet-zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden van de derde persoon
De zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden
Buigingsvormen en (andere) archaïsche vormen
Bezittelijk voornaamwoord en possessief lidwoord

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina