De vormen
 
[ 5·8·2 ]
 
Een overzicht van de vormen van de niet-zelfstandige en de zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden wordt respectievelijk in schema 5.16 en schema 5. 17 gegeven. schema 5.16: De niet-zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden.

enkelvoud m.b.t. het -woorden welk
m.b.t. de-woorden welke
meervoud welke

schema 5.17: De zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden.

expliciet antecedent impliciet antecedent
verwijzend naar het -antecedent antecedent is geen zin dat
wat
hetwelk
wat
hetgeen
antecedent is een zin wat
hetwelk
hetgeen
verwijzend naar de-antecedent die
wie
welke
die
wie

Niet in de schema's opgenomen zijn de genitiefvormen wiens, wier, welks en welker .
     Zie voor het antecedent .
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina