Inleiding
 
[ 6·2·2·1 ]
 
Behalve een indeling in betekeniscategorieën zijn er nog andere semantische indelingen van adjectieven mogelijk, die ten dele door de opgesomde subcategorieën heen lopen. We noemen met name het betekenisonderscheid tussen absolute en relatieve adjectieven , dat tussen objectieve en subjectieve adjectieven en dat tussen kwalificerende en relationele adjectieven . Deze onderscheidingen hoeven elkaar niet uit te sluiten.
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina