Gebruik van de verbogen en de onverbogen vorm: hoofdregels
 
[ 6·4·1·2 ]
 
Inleiding
Gebruik van de verbogen vorm
Gebruik van de onverbogen vorm
Verbuiging van combinaties van adjectieven

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina