Andere buigingsvormen in uitdrukkingen en in archaïsche taal
 
[ 6·4·2·2 ]
 
Resten van een oude genitief en datief op -erof -en treft men nog aan in vaste uitdrukkingen en in archaïsche taal : -er:

van ganser harte, te bekwamer/juister tijd, met luider stemme, te goeder trouw, op heterdaad, van hoger hand, te bevoegder plaatse, in aller ijl, ouder gewoonte, zaliger gedachtenis, in lichter laaie, te kwader ure, ter elfder ure;

-en:

met voorbedachten rade, in koelen bloede, in arren moede, van goeden huize, ten eeuwigen dage, in goeden doen, van koninklijken bloede.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina