Zelfstandig gebruik van rangtelwoorden
 
[ 7·3·2·2 ]
 
Rangtelwoorden kunnen ook voorkomen in zelfstandig gebruik, bijv.:

(1) Je moet het vijfde hoofdstuk doornemen en het zevende.
(2) De hoeveelste is het vandaag? De tweeëntwintigste.

Een substantief kan hier gemakkelijk aangevuld worden, in (2) bijv. de hoeveelste september /de tweeëntwintigste september. Er is dan sprake van binnentekstelijk (in (1)) dan wel buitentekstelijk (in (2)) zelfstandig gebruik.
     De enige vormverandering doet zich voor bij buitentekstelijk zelfstandig gebruik van (vooral onbepaalde) rangtelwoorden (men kan dan van gesubstantiveerde telwoorden spreken). Als deze betrekking hebben op personen, krijgen zij in het meervoud de uitgang -n. Voorbeelden zijn:

(3) Dit document is niet bestemd voor derden.
(4) De eersten zullen de laatsten zijn.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina