Er in zinnen zonder onderwerp
 
[ 8·6·3·2·iii ]
 
In sommige gevallen komt presentatief er voor in zinnen waar het onderwerp ontbreekt. Het gaat hier om passieve zinnen en zinnen met zijn en vallen met een infinitief met te ). Voorbeelden:

(1) Er wordt gezongen.
(2) Er is vanmiddag opgebeld.
(3) Er is niets te zien.
(4) Er viel niet aan het besluit te tornen.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina