Voegwoorden van toegeving (concessieve voegwoorden)
 
[ 10·3·9 ]
 
Voegwoorden met uitsluitend toegevende functie: al, hoewel, alhoewel, ofschoon (schoon), hoezeer
Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, al

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina