Het achtervoegsel -el
 
[ 12·2·1·4·2 ]
 
Met behulp van het onbeklemtoonde achtervoegsel -el zijn van werkwoorden andere werkwoorden afgeleid met dikwijls een iteratief (herhalend) betekenisaspect: naast duiken bestaat duikelen, met de betekenis 'bij herhaling (en snel) een duikende beweging maken'. Het procédé is niet productief. Andere voorbeelden zijn:

brokkelen, hutselen, krabbelen, kreukelen, rijmelen, trappelen.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina