Het achtervoegsel -er
 
[ 12·2·1·4·3 ]
 
Met behulp van het onbeklemtoonde achtervoegsel -er zijn van werkwoorden andere werkwoorden afgeleid met dikwijls een iteratief (herhalend) betekenisaspect: naast spetten bestaat spetteren met de betekenis 'steeds weer in kleine spatjes wegspringen'. Het procédé is niet productief. Andere voorbeelden zijn:

blikkeren, kieperen, klapperen, klepperen, klonteren, knipperen.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina