Afleiding zonder toevoegsel
 
[ 12·3·1·2 ]
 
Met een adjectief als grondwoord
Met een werkwoord als grondwoord

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina