Het achtervoegsel -ette
 
[ 12·3·1·4·v·4 ]
 
Het beklemtoonde achtervoegsel -ette ter aanduiding van een kleine (bedrijfs)ruimte komt voor in vreemde woorden, maar kan ook wel aan Nederlandse woorden toegevoegd worden, bijv.

chambrette, kitchenette, maisonette, superette, wasserette


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina