Met een ander woord als grondwoord
 
[ 12·4·2·3·2·c ]
 
Door middel van het onbeklemtoonde achtervoegsel -lijk zijn van een voorzetselbijwoord afgeleid: achterlijk, voorlijk en met tussenvoeging van -er-: innerlijk, uiterlijk.
     In een paar gevallen komen afleidingen met een adjectief als grondwoord voor. Voorbeelden met -zaam zijn langzaam en gemeenzaam. Andere gevallen met -zaam zonder dat synchroon een afleidingsbasis aan te wijzen is, zijn onder meer bedachtzaam, behulpzaam, moeizaam, onachtzaam, zelfgenoegzaam . Een afleiding met -baar van een adjectief is openbaar (met wisselend accent); zonder een synchroon voorhanden afleidingsbasis: bruikbaar. Afleidingen met -(e)lijk zijn openlijk, ziekelijk, lieflijk, kouwelijk, ouwelijk . Vergelijk verder . Opmerking 4


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina