De achtervoegsels -baar, -(e)lijk en -zaam
 
[ 12·4·2·3·2 ]
 
Met een werkwoordsstam als grondwoord
Met een substantief als grondwoord
Met een ander woord als grondwoord

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina