Met een persoonsnaam als grondwoord
 
[ 12·4·2·3·3·a ]
 
Het achtervoegsel -s kan verbonden worden met eigennamen in de uitdrukking op z'n -, met als betekenis 'zoals - doet, op de wijze van -', bijv. op z'n Walters, op z'n Mulders (vergelijk ). In deze uitdrukking is het achtervoegsel productief. Daarbuiten komt -s maar in beperkte mate voor, bijv. Luthers, Siegenbeeks in respectievelijk de groepen de Lutherse kerk , de Siegenbeekse spelling (gewoner is in dit laatste geval evenwel: de spelling-Siegenbeek of de spelling van Siegenbeek ).
     Verder kan -s, eveneens met de betekenis '(als) van -', toegevoegd worden aan persoonsnamen die aanhangers van een bepaalde overtuiging of belijders van een bepaald geloof aanduiden . Voorbeelden van dit niet-productieve type zijn:

franskiljons, joods, protestants, anglicaans, brahmaans, mohammedaans, presbyteriaans, ultramontaans.

Zie ook bij -iaans .
     In aansluiting hierbij kunnen enkele adjectieven op -er vermeld worden waarmee een orde aangeduid wordt waartoe kloosterlingen behoren, zoals dominicaner, franciscaner, augustijner, norbertijner ( een dominicaner/franciscaner/augustijner/norbertijner monnik of pater ). Opmerking 5

Voor de vorming van adjectieven bij een hele reeks geografische namen wordt het achtervoegsel -s toegevoegd aan de naam van de mannelijke inwoner van een stad of land (het betreft gewoonlijk onregelmatig afgeleide inwonersnamen), bijv.:

Algerijns, Amerikaans, Bulgaars, Deens, Fins, Italiaans, Noors, Romeins, Waals, Zeeuws, Zimbabwaans, Zweeds, Zwitsers.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina