De achtervoegsels -aal en -eel
 
[ 12·4·2·3·5·a ]
 
Met behulp van de accentdragende achtervoegsels -aal en -eel kunnen adjectieven afgeleid worden van substantieven van vreemde herkomst (meestal geleerde woorden), bijv. continent - continentaal, experiment - experimenteel . Dergelijke adjectieven geven geen eigenschap aan, maar drukken een betrekking uit tussen het grondwoord van de afleiding en het door het adjectief nader bepaalde substantief, bijv.: het continentaal plat ' het tot het vasteland behorende plat'. Deze vorm van afleiding van zogenaamde relationele adjectieven is productief. Voor het optreden van -aal, dan wel -eel zijn geen regels te geven. Bij de hieronder gegeven voorbeelden komen ook enkele varianten van het achtervoegsel voor (respectievelijk -iaal, -naal; -ieel, -ueel):

kolossaal, muzikaal, patriarchaal, rectoraal; dictatoriaal, embryonaal;
     conjunctureel, cultureel, incidenteel, structureel; exponentieel, intellectueel, procentueel.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina