Het achtervoegsel -iter
 
[ 12·5·2·5 ]
 
Met het achtervoegsel van vreemde herkomst -iter worden bijwoorden afgeleid van ontleende adjectieven op -aal of op -eel. Daarbij wordt -eel behandeld als -aal. Het betreft geleerde woorden die vooral in formele teksten gebruikt worden. Het procédé is beperkt productief. Voorbeelden:

globaliter, idealiter, normaliter, totaliter;
     eventualiter, formaliter, realiter.

De klemtoon ligt bij deze formaties op de aan -iter voorafgaande lettergreep: normáliter.
 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina