Bijzinnen
 
[ 17·4·5 ]
 
Een enkele keer kan ook een zin die wordt ingeleid door een voegwoord als nabepaling in de voorzetselconstituent voorkomen. Voorbeelden:

(1) op een wijze dat hij niet twijfelde of er zat verstand in dat kopje
(2) zo ongeveer op de manier als een dronken vent loopt


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina