Bijwoordelijke bepalingen in de absolute met-constructie
 
[ 17·5·5 ]
 
Absolute met-constructies kunnen net als zinnen bijwoordelijke bepalingen van zeer uiteenlopende aard bevatten. Enkele voorbeelden, waarin de bijwoordelijke bepalingen gecursiveerd zijn:

(1) met naar ik hoop ZAZ in de finale
(2) met hier en daar wat bloemen in het gras
(3) met zijn hoed trots op zijn hoofd
(4) met deze hond iedere morgen op de stoep
(5) met altijd dat geklets op de achtergrond
(6) met nooit eens tijd voor zijn vrouw

Net als in zinnen zijn de bijwoordelijke bepalingen in de meeste gevallen niet aan een bepaalde plaats gebonden. Vergelijk:

(7a) met voorop Jans broer als aanvoerder
(7b) met Jans broer voorop als aanvoerder
(7c) met Jans broer als aanvoerder voorop


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina