De absolute met-constructie
 
[ 17ยท5 ]
 
Inleiding
Parallellie met een tegenwoordig-deelwoordconstructie
Plaatsingsmogelijkheden in de absolute met -constructie
Voorzetselbijwoorden in de absolute met -constructie
Bijwoordelijke bepalingen in de absolute met -constructie
De vorming van voornaamwoordelijke bijwoorden bij de absolute met -constructie
Er in de absolute met-constructie

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina