Komen
 
[ 18·5·4·3·iv ]
 
Komen met een infinitief zonder te
Komen met een infinitief met te

 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina