Oneigenlijk-modaal gebruik
 
[ 18·5·4·4·iii ]
 
Kunnen
Moeten
Moeten en hoeven in zinnen met een 'negatief element'
Mogen
Willen
Zullen
Opmerking


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina