Een afhankelijke zin (gezegdezin)
 
[ 20·1·3·3·8 ]
 
Een afhankelijke zin die de functie heeft van naamwoordelijk deel, heet gezegdezin. We kunnen drie types onderscheiden.

[a]  Gezegdezinnen die ingeleid worden door een voegwoord;
     De mogelijkheden zijn hier beperkt. Voorbeeld:

(66) Alles werd weer zoals het vroeger geweest was.[b]  Beknopte bijzinnen met verplicht om (zie );
     Voorbeelden:

(67) In die jurk is ze om te stelen.
(68) Dat is niet om aan te zien.[c]  Zinnen met ingesloten antecedent;
     Voorbeelden:

(69) Lodewijk wordt wat hij altijd gewild heeft.
(70) Mijn Duits is niet meer wat het geweest is. 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina