Het onderwerp is een naam van een organisatie of bedrijf in de meervoudsvorm
 
[ 20·2·3·1·ii·3 ]
 
Bij meervoudige eigennamen die een organisatie, een bedrijf en dergelijke noemen, is het gebruik wisselend; vergelijk bijv.:

(23a) De Verenigde Staten hebben tegengestemd.
(23b) De vs heeft/hebben tegengestemd.
(24a) De Spoorwegen willen nog meer personeelsleden ontslaan.
(24b) ns verhoogt/verhogen opnieuw de tarieven.
(25) Hoogovens boekt winst. (= 'de firma Hoogovens')

Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk wanneer een enkelvoudige persoonsvorm mogelijk en wanneer die verplicht is. Bij acroniemen waarvan de meervoudige betekenis niet meer vanzelfsprekend is of bij acroniemen die uit andere talen overgenomen zijn, is vrijwel alleen een enkelvoudige persoonsvorm mogelijk, bijv.:

(26) daf stoot nog meer activiteiten af.
(27) ibm raakt steeds dieper in de problemen.


 
vorige pagina De voor dit onderdeel gebruikte literatuur volgende pagina